🎁Vào các ngày thứ 7 hàng tuần, khi dùng bữa tại Bonjour và thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV, bạn sẽ được giảm trực tiếp 20% trên hóa đơn thanh toán ngay tại nhà hàng.

BIDV sẽ hoàn tiền 25% cho chủ thẻ BIDV Platinum và BIDV Premier, hoàn tiền 20% cho các chủ thẻ quốc tế BIDV khác trên giá trị hóa đơn thanh toán (tối đa 1.000.000 VNĐ/khách hàng).
 

Áp dụng cho các loại thẻ:
- Thẻ tín dụng quốc tế: BIDV Flexi, BIDV Precious, BIDV MasterCard Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV MU, BIDV Vietravel Standard và BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier.
- Thẻ ghi nợ quốc tế: BIDV Ready, BIDV MU, BIDV Vietravel, BIDV Premier
Chương trình áp dụng từ ngày 24/09 đến hết 31/12/2016 tại tất cả các CN của Bonjour Resto'.

Comment