Thanh toán bằng thẻ VISA | MASTER của Citi Vietnam khi dùng bữa tại hệ thống Bonjour Resto' Saigon, bạn sẽ được ưu đãi giảm ngay 10% trên hoá đơn.

Đặc biệt hơn trong các ngày từ 24 đến 28 của tháng 8-9-10/2016, bạn còn được giảm đến 20% trên hoá đơn.

 

 

Comment