"Phụ nữ sinh ra là để yêu thương..."

...thôi chưa đủ! 😏

Một nhành hoa 🌷, một món quà 🎁, một bữa ăn 🍽🍷, một bộ phim 🍿, một buổi tối 🌃, hay cả cuộc đời 🕙 bên người ấy vẫn có thể là không đủ.😊

Bonjour Resto' mong là mỗi ngày đều là ngày 8 tháng 3 để các bạn nữ được yêu thương nhiều hơn nhé! 😘

#happywomensday #bonjourresto

Comment